UnisolarBG

 

Министерството на енергетиката обяви промени в програмата за евросубсидии, отнасящи се до замяната на старите печки, котли или камини на твърдо гориво със слънчеви панели. Съгласно обновената програма, домакинствата вече могат да кандидатстват за финансиране по плана за възстановяване и устойчивост.

Съгласно новите условия, програмата предоставя безвъзмездно финансиране до 1960.83 лв. за доставка и монтаж на слънчеви инсталации, които ще генерират ток за лични нужди. За монтиране на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които включват и системи за съхранение на електрическа енергия, се предоставя до 70% от цената на проекта, но не повече от 15 000 лв.

За да кандидатстват за финансиране, проектите трябва да се отнасят за жилища с постоянен адрес на кандидата и да използват неефективен източник на топлинна енергия, като печка, котел или камина на твърдо гориво като дърва или въглища.

Общият размер на инвестицията е 240 млн. лв., от които 140 млн. лв. са за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост, а 100 млн. лв. са предоставени от национални и частни източници на съфинансиране. Първоначално ще бъдат разпределени 80 млн. лв. за реализация на проектите.

Кандидатите могат да подават своите документи до 10 ноември 2023 г., след което ще се проведе класиране на проектите. За целта, процедурата за подаване на предложенията е изцяло електронна и се извършва чрез информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост ИСУН 2020, чрез модула Е-кандидатстване тук.

Call Now Button