UnisolarBG

 

Разработването на ефективни решения за производство на енергия от слънцето се увеличава с всеки изминал ден. Фотоволтаичните соларни системи са едно от най-широко използваните решения, когато става дума за генериране на електроенергия от слънцето. Въпреки че тези системи са изключително ефективни, те също така могат да бъдат подложени на редица проблеми, които могат да намалят тяхната ефективност.

  Термовизионното заснемане на фотоволтаични соларни системи е един от начините да се открият тези проблеми и да се поддържа ефективността на системата на оптимално ниво.

Термовизионното заснемане използва инфрачервена технология, за да заснеме топлинната енергия, излъчвана от обектите, в този случай от фотоволтаичните панели, инвертори, кабели, табло и връзки.

  Един от най-честите проблеми, свързани с фотоволтаичните соларни системи, е неравномерното разпределение на температурата по повърхността на панелите. Термовизионното заснемане може да помогне да се идентифицират тези области и да се открият потенциални проблеми, като например замърсяване на повърхността на панелите или дефекти в самите панели.

 

  Освен това термовизионното заснемане може да помогне при откриването на потенциални проблеми с конструкцията на соларната система. Например, ако има прекъсвач, който не функционира правилно, термовизионното заснемане може да помогне да се идентифицира точно къде е проблемът.

  Един от основните предимства на термовизионното заснемане на фотоволтаични соларни системи е, че той може да бъде извършен без прекъсване на производствения процес. 

Приложението на термовизионни камери във областта на фотоволаиците има две аспекта: От една страна термовизионните камери спомагат при поддръжката на соларни паркове – за мониторинг на фотоволтаични централи с цел да се подобри ефективността на панелите и откриване на дефекти в самите панели и връзки, прегряване на инверторите, прекъсвания в панелите и др.. Най- често се прави проверка за наличие на „горещи точки“.

С помощта на термовизионите камери лесно и бързо се откриват проблемните панели – в които има клетки с по-висока температура. Една такава диагностика дава възможност навреме да се предотвратят проблемите, или ако трябва – да се сменят съответните панели, докато още тече гаранционният им срок. С термовизионните камери може да се направи и бърза диагностика на електическите табла или на местата на свързване към далекопроводната електрическа мрежа.

 Тази услуга дава възможност за навременно справяне с някои от най-разпространените проблеми при работата на фотоволтаичните системи:
 
  •  Потенциалната индуцирана деградация (PID) е проблем, който може да се появи в соларните системи, които използват фотоволтаични панели, когато тези панели са изложени на високи температури и високо напрежение. Това може да доведе до намаляване на ефективността на системата и, в крайна сметка, до по-нисък изход на енергия. PID се появява, когато напрежението между земята и фотоволтаичния панел е достатъчно високо, за да причини протичане на ток през изолацията на панела. Този ток може да доведе до поява на зарядни смущения в материала на панела, което в крайна сметка води до намаляване на производителността. 
 
  • Засенчването може значително да повлияе на производителността на соларните системи, особено ако системата е свързана в серия. Когато част от соларните панели са засенчени, това може да доведе до намалена производителност на цялата система, защото токът, който се произвежда от незасенчените панели, ще бъде ограничен от най-слабото звено във веригата, което в този случай ще бъдат засенчените панели.

    Когато един или повече панели са засенчени, това води до поява на „сенки“ върху други панели в системата, което може да доведе до намалена производителност на тези панели.

  • Замърсяването на соларните системи също може да намали производителността им, тъй като по-малко слънчева светлина достига до повърхността на панелите, което намалява количеството енергия, което може да бъде генерирано.

Ние от УНИСОЛАР БГ винаги търсим начини да подобрим и разширим услугите, които предлагаме на своите клиенти. Ето защо предлагаме на своите клиенти термовизионно заснемане и анализ на Вашата соларна система. Това е едно иновативно решение, което ще ви помогне да оптимизирате работата на Вашата соларна система, като намерите потенциални проблеми преди да се превърнат в сериозни причини за нейното неправилно функциониране. Повече информация за нашата нова услуга може да намерите тук.
 
Call Now Button