UnisolarBG

От 1 януари 2024 г. Всички новостроящи се сгради с показатели, близки до нулева консумация на енергия

 

Промени, заложени в Наредбата за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради, предвиждат от 1 Януари 2024 г. всички строителни проекти за блокове, кооперации, жилищни комплекси, училища, болници, търговски центрове и т.н. да бъдат с близки до нулева консумация на енерги, произведена от възобновяеми източници.

 


Осем държави в ЕС са на път да постигнат преди 2030 г. заложените в плановете си ВЕИ цели

България е сред държавите, които все още не са представили своите актуализирани климатични планове


Нови регулаторни цени на електрическа енергия, произведени от възобновяеми източници

На 30.06.2023 г., с Решение № Ц-13/30.06.2023 г., КЕВР определи прогнозната пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник за периода 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г.


Програма за финансиране на фотоволтаици за физически лица

Планът за възстановяване и устойчивост предлага редица нови възможности за домакинствата да подобрят ежедневието си – повечето от тях са пряко обвързани с приоритетите на ЕС. Климатичните промени и драстичното повишаване на цените на електроенергията са двете основни причини голяма част от европейските пари да са насочени към мерки за подобряване на енергийната ефективност и преминаването към зелена енергия.

Термовизионно заснемане на соларни системи

Инфрачервената термография е метод за визуализиране на температурното лъчение на предметите в заобикалящата ни среда. Тя позволява за крако време да се локализират всички дефектни панели в стринговете на фотоволтаичните паркове.

ЕК предлага реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС

Комисията предлага реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС, за да се насърчат възобновяемите енергийни източници, да се защитят по-добре потребителите и да се повиши конкурентноспособността на промишлеността.

Фотоволтаични системи с батерии за собствени нужди

На 15 Февруари 2023 г. стартира приема на заявления по Европейската програма за финансиране изграждане на фотоволтаични инсталации до 1 MW за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).


Програма за финансиране на фотоволтаици за физически лица

Планът за възстановяване и устойчивост предлага редица нови възможности за домакинствата да подобрят ежедневието си – повечето от тях са пряко обвързани с приоритетите на ЕС. Климатичните промени и драстичното повишаване на цените на електроенергията са двете основни причини голяма част от европейските пари да са насочени към мерки за подобряване на енергийната ефективност и преминаването към зелена енергия.


Нови регулаторни цени на електрическа енергия, произведени от възобновяеми източници

На 30.06.2023 г., с Решение № Ц-13/30.06.2023 г., КЕВР определи прогнозната пазарна цена по групи производители в зависимост от първичния енергиен източник за периода 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г.

Call Now Button